آگهی تبلیغاتی
100,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 1904
آگهی تبلیغاتی
فروش ملک تجریش نرسیده به میدان قدس

توضیحات آگهی

فروش ملک تجریش نرسیده به میدان قدس

۵۳۲ متر با بر۳۰  ۲نبش